1. Om Pris-Partner-tjenesten

Udbyder af tjenesten og dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger (se vores GDPR-side ):

PRIS-PARTNER ApS
CVR-nr.: 42676640
Trettenstykkerne 10
4700 Næstved
Tlf.: 71 99 84 84
E-mail: [email protected]

Pris-Partner (herefter “tjenesten”), drives af Pris-Partner ApS (”vi, ”os”, ”vores”, “Pris-Partner”, “Pris-Partner.dk”), som retter sig mod autoværksteder (herefter ”brugere”). Brugere kan, efter oprettelse anvende tjenesten til at få Pris-Partner til at gennemgå grossist og leverandør aftaler.

 

 1. Tjenestens hovedområder

Brugere kan oprette en profil, hvor de angiver deres stamdata, herunder navn og e-mail m.m. Med profilen kan brugerne gøre brug af de ydelserne, Pris-Partner stiller til rådighed via tjenesten.

Det er ikke tilladt at bruge tjenesten til opgaver, der ikke er reelle.

Profilen er personlig, og brugeren må kun oprette én profil. Brugeren må ikke opgive en anden persons e- mail eller udgive sig for at være en anden.

 

 1. Priser

Ved oprettelse af profil, eller fornyelse af denne vil gældende priser blive opkrævet – priser vil fremgå på www.pris-partner.dk

 • Ved registreret betaling af faktura, påbegyndes analyse arbejdet.

Vi tilbyder en gratis prøve version – som indeholder en mini version, hvor 3 varegrupper bliver kontrolleret, når Pristjek analysen er udført vil værkstedet modtage en rapport opdelt i varegrupper, som viser hvilke ekstra rabat der bør forhandles med leverandøren.

 • Det er kun muligt at prøve Pris-Partner gratis en gang, pr. virksomhed, cvr, p-nr.

 

 1. Ansvar for eget indhold

Brugeren kan via tjenesten uploade sit eget materiale i form af dokumenter f.eks. tilbud, fakturaer, billeder mv. Brugeren er selv ansvarlig for det materiale, der uploades.

Pris-Partner påtager sig intet ansvar for brugerens materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder.

Brugeren indestår selv for lovligheden af det materiale, brugeren uploader og deler med andre, herunder, at brugen af materialet ikke krænker andres rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder i henhold til Databeskyttelseslovgivningen. Skulle Pris-Partner blive mødt af et erstatningskrav fra tredjemand, fordi brugeren ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter brugeren overfor Pris-Partner for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre, og risikerer at blive mødt med erstatningskrav.

 

 1. Retningslinjer for brug af Pris-Partner tjenesten

For at Pris-Partner kan lave en prisanalyse, skal der oplyses log-in info (bruger id og kode) til de grossister som ønskes analyseres.

 • Pris-Partner får adgang til at kunne lave krydstjek af varenummer og priser hos dine leverandører  
 • Pris-Partner vil alene bruge adgangen til kryds reference af pris, – men aldrig til bestilling af dele, ændringer mv.
 • Du kan altid tilbagetrække aftalen, og Pris-Partner vil herefter straks slette alle informationer.
 • Dine informationer vil aldrig blive delt med 3.part uden for Pris-Partner.

Brugeren er berettiget til at bruge den tilgængelige funktionalitet på tjenesten. Pris-Partner forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten. Tjenesten er primært til brug for brugerens ønske om at uvildig gennemgang af deres grossist/leverandør aftaler.

Krænker det materiale, brugeren uploader, andres rettigheder fx ophavs- eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning, forbeholder vi os retten til at fjerne/slette sådant materiale efter eget skøn og uden forudgående advarsel.’

 

 1. Oplysninger til brugeren på tjenesten

Brugeren accepterer, at Pris-Partner kan kontakte brugeren ifm. anmodning om pristjek. Der kan endvidere på tjenesten forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra Pris-Partner og Pris-Partners samarbejdspartnere.

Pris-Partner anvender ikke Brugerens oplysninger til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre brugeren har givet sit samtykke hertil. Brugeren er til enhver tid berettiget til gebyrfrit at til- og afmelde sig modtagelsen af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, hvilket kan gøres på tjenesten eller via e -mail.

Brugeren kan give Pris-Partner samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Pris-Partners samarbejdspartnere. Pris-Partner videregiver ikke, uden brugerens udtrykkelige samtykke, personlige oplysninger til tredje parter til disses markedsføringsformål.

 

 1. Rettigheder til tjenesten og indhold på sitet

Pris-Partner ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne, til tjenesten og rettighederne til kode, varemærker, grafiske elementer mv. på tjenesten samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed i form af bl.a. animationer, lyd, musik, video, fotos, tekst, billeder mv.

Pris-Partner erhverver ingen rettigheder til det materiale, Brugeren vælger at uploade.

Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på tjenesten, uanset om dette sker på vegne af Pris-Partner, Brugeren eller andre, tilkommer som udgangspunkt den, der uploader materialet.

Sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

Som uploader af og rettighedshaver til materiale på tjenesten accepterer brugeren, at dem, der får adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at Pris-Partner kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt, herunder til opfyldelse af brugerens forespørgsler i forbindelse pristjek.

Brugeren må anvende det materiale, der af Pris-Partner og andre stilles til rådighed på tjenesten, til egne private formål. Brugeren må ikke give andre adgang til at bruge tjenesten eller det materiale, der er til rådighed på tjenesten, og må fx ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

Pris-Partner tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware.

Pris-Partner tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan forekomme. Pris-Partner fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af brugerens data, herunder uploadet materiale.

Pris-Partner fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som brugeren måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten.

Såfremt Pris-Partner til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er ansvaret over for brugeren begrænset til det største af følgende:

 • 50 % af den samlede betaling, som Pris-Partner har modtaget fra brugeren inden for de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen.

 

 1. Sletning af brugerens profil

Brugeren kan til enhver tid vælge selv at slette sin profil og/eller de oplysninger og materiale, (se vores GDPR-side )

 

 1. Ændring af disse vilkår

Pris-Partner forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelige på tjenesten.

 

 1. Overdragelse

Brugerens profil er personlig og kan ikke overdrages til andre uden Pris-Partners samtykke.

Pris-Partner forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten samt rettigheder helt eller delvist til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, modtager brugeren meddelelse herom med en frist til at slette sin profil, såfremt brugeren ikke accepterer overdragelsen.

 

 1. Lovvalg og værneting

Nærværende vilkår og brugen af tjenesten er underlagt dansk ret, bortset fra internationalt privatretlige regler, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Evt. tvister afgøres af de danske domstole.